POTREBNA DOKUMENTACIJA I USLOVI ZA KONKURS:Potrebni uslovi za konkurs:

- Diploma neke od medicinskih škola/ fakulteta;

- Poznavanje švedskog jezika (minimum C nivo).


Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs je:

- (CV) sa slikom u boji (kao za pasoš);

- Skenirana original diploma medicinske škole/ fakulteta;

- Original diplome, preveden na švedski, norveški ili danski (overen kod sudskog tumača);

- Potvrda o radnom iskustvu - minimum 3 godine (potvrda od poslodavca gde radite u
kojoj piše na kom radnom mestu radite i koliko dugo) prevedena na švedski i overena kod sudskog tumača;

- Sertifikat o znanju švedskog jezika;