PRAVA I OBAVEZE KANDIDATA:

 

Obaveze agencije prema kandidatu su:

Nalaženje posla u Skandinaviji, shodno stručnoj spremi kandidata. Uz probni rad u trajanju od 30 dana, sa plaćenim svim pratećim troškovima (povratna karta, smestaj i hrana). U slučaju da kandidat prođe probni rad, agencija je dužna da završi svu dokumentaciju oko dobijanja radne i boravišne dozvole kao, i spajanja porodice i prijavljivanja dece za skolu.

 

Obaveze Kandidata prema agenciji jesu :

- Kandidat je u obavezi da dostavi traženu dokumentaciju na mail agencije kao i da je dodatno dopuni, po potrebi.

- Kandidat je obavezan da redovno izmiruje članarinu prema agenciji. AGENCIJA Europa Doctor ce naplaćivati članarinu za pronalazak posla za kandidate u Skandinaviji.

 

Postoje stalne ponude za medicinske radnike sledećih smerova:

1.Lekari sa medicinskim Fakultetom, lekari opste prakse, lekari specijalisti /razlicita specijalizacija

2. Medicinski radnici sa visokom medicinskom školom – smer: - Opšti - Pedijatrijski - Ginekolosko akušerski