EUROPA DOKTOR  je agencija za zapošljavanje, specijalizovana za zapošljavanje medicinskog kadra u Skandinaviji.

 

Sarađujemo sa brojnim klinikama na teritoriji Švedske, Danske i Norveške. 

Vođeni znanjem i konstantnim praćenjem ove vrste tržišta, nastojimo da naše usluge i ponude budu iznad svih konkurencija.